DATA

NUME

PREMIU CÂȘTIGAT

2/15/2023

LAZAR LILIANA

Pachet Lacmi

2/16/2023

NICULAE VICTORIA

Pachet Lacmi

2/17/2023

METEA CATALIN

Pachet Lacmi

2/18/2023

RADUCAN IOAN ALEXANDRU

Pachet Lacmi

2/19/2023

ELEKES LEVENTE

Kit boxa JBL + baterie externă

2/19/2023

SZASZ LUDOVIC

Pachet Lacmi

2/20/2023

URSACHE ANA-MARIA

Pachet Lacmi

2/21/2023

IONESCU OCTAVIAN

Pachet Lacmi

2/22/2023

BALUTA ANAMARIA

Pachet Lacmi

2/23/2023

PREDA DANIEL MARCEL

Pachet Lacmi

2/24/2023

NECULCEA IONUT

Pachet Lacmi

2/25/2023

PREDA STELICă

Pachet Lacmi

2/26/2023

OANCEA SILVIU

Pachet Lacmi

2/27/2023

TAT SORIN

Pachet Lacmi

2/28/2023

KADAR GIZELLA

Pachet Lacmi

2/28/2023

PUIA REMUS

Kit boxa JBL + baterie externă

3/1/2023

MANDRIS IULIAN

Pachet Lacmi

3/2/2023

KADAR MIKLóS ISVAN

Pachet Lacmi

3/3/2023

DUKA AGNES

Pachet Lacmi

3/4/2023

MEMET GULER

Pachet Lacmi

3/5/2023

KADAR JANOS

Pachet Lacmi

3/6/2023

POPA MARTA ANTONETA

Pachet Lacmi

3/7/2023

POLACEK GEMA

Kit boxa JBL + baterie externă

3/7/2023

DUMITRIU ALIN ADRIAN

Pachet Lacmi

3/8/2023

CăPîLNA CăLIN

Pachet Lacmi

3/9/2023

PISALTU LIVIU CTIN

Pachet Lacmi

3/10/2023

MATEI GABRIEL

Pachet Lacmi

3/11/2023

VOICULESCU MELANIA

Pachet Lacmi

3/12/2023

STINIGUTA RAMONA

Pachet Lacmi

3/13/2023

MOGA GAROFITA LILIANA

Pachet Lacmi

3/14/2023

NECULCEA MARIANA

Pachet Lacmi

3/15/2023

CăLIN EMILIA

Pachet Lacmi

3/15/2023

GOTZ BIANCA

Kit boxa JBL + baterie externă

3/15/2023

GHEORGHICEANU BOGDAN CIPRIAN

Kit 2X Trotinete Xiaomi

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

"Câștigă premii cu ciocolata irezistibilă Lacmi!"

Perioada de desfasurare:15 Februarie 2023, ora 00:00:00 - 15 Martie 2023 inclusiv, ora 23:59:59

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara"Câștigă premii cu ciocolata irezistibilă Lacmi!" (“Campania”) este organizata si desfasurata de catreRoshen One SRL (denumita in continuare " Organizatorul"), societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gates, unitatea 5, etaj 5, sector 5, înregistratã la Oficiul Registrului Comerţului al Municipiului Bucuresti sub nr. J40/ 3876/ 30.03.2015, având codul de identificare fiscală nr. 34304845, atribut fiscal RO.

1.2. Campania se deruleaza prin intermediul agentiei S.C. Voxline Communication S.R.L., societate comerciala cu sediul in Bucuresti, Strada Gheorghe Lazar nr. 2, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9092/1998, Cod unic de inregistrare RO11027079, denumita in continuare “Agentia Digitala”.

1.3. Agentia va actiona ca imputernicit al Organizatorului, in sensul dat acestei notiuni de dispozitiile legislatiei privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date („Regulamentul general privind protectia datelor”).

1.4. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“ Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul ”).

1.5. Regulamentul Oficial este intocmit si este facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe website-ul www.campanii-roshen.ro. De asemenea, Regulamentul este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator pe intreaga durata a Campaniei, (i) prin e-mail la promotielacmi@voxline.ro, sau (ii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

1.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior, precum si prin notificarea autoritatilor competente, dupa caz, daca modificarile efectuate necesita o astfel de notificare.

1.7. Baza de date aferenta derularii Campaniei si managementul castigatorilor vor fi realizate si operate prin intermediul S.C. Voxline Communication S.R.L.

SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania se va desfasura in perioada: 15 Februarie 2023, ora 00:00:00 - 15 Martie 2023 inclusiv, ora 23:59:59 , (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, prin incheierea unui act aditional la prezentul regulament si publicarea acestuia pe website-ul promotiei, cu minim 24 de ore inainte de intrarea in vigoare.

3.4. Dupa data incetarii Campaniei, 15.03.2023, ora 23:59:59, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Campaniei, inclusiv circumstante legate de etichetarea Produselor participante sau anunturile existente in unitatile de vanzare care comercializeaza Produse participante.

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

4.1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Promotionale”, sunt produsele marca “LACMI”, comercializate de Organizator la nivel national, în urmatoarele ambalaje:

PRODUSE PROMOTIONALE PARTICIPANTE

GRAMAJ

“LACMI”, MILK CHOCOLATE WITH COCOA WAFERS, MILK AND CHOCOLATE FLAVOURED FILLINGS

265g

“LACMI’, MILK CHOCOLATE WITH CHOCOLATE-HAZELNUT FILLING AND COOKIES

290g

“LACMI” MILK CHOCOLATE WITH PEANUTS, PEANUT FILLING AND CARAMEL

295g

“LACMI” MILK CHOCOLATE (46%) WITH TIRAMISU FLAVOURED FILLING (34%) AND BISCUIT (20%)

295g

“LACMI” MILK CHOCOLATE

90g

"LACMI" MILK CHOCOLATE WITH MILK FILLING AND СOOKIES

100g

"LACMI" MILK CHOCOLATE WITH COCOA FILLING AND WAFER

90g

"LACMI" MILK CHOCOLATE WITH MILK FILLING AND WAFER

90g

"LACMI", MILK CHOCOLATE WITH COCOA-NUT FILLING AND CRACKER

93g

"LACMI”, milk chocolate with “Strawberry panna cotta” flavoured filling

90g

“LACMI”, MILK CHOCOLATE WITH CHOPPED HAZELNUTS

90g

"LACMI" BLACK, WHITE & CARAMEL, MILK CHOCOLATE WITH MILK FILLING,CARAMEL AND COCOA BISCUIT

100g

“LACMI” BUBBLE CRISP", AERATED MILK CHOCOLATE WITH MILK FILLING AND CRISPED CEREALS

85g

"LACMI BUBBLE NUT", AERATED MILK CHOCOLATE WITH HAZELNUT FILLING (33%)

85g

LACMI COOL-Nut-Coconut, milk chocolate with almonds, coconut cream filling and cereals

280g

4.2. “LACMI” este marca inregistrata a societatii Roshen One S.R.L.

4.3. Orice alte produse comercializate sub marca "LACMI", care nu sunt mentionate la art. 4.1., nu pot fi utilizate pentru inscrierea in prezenta Campanie.

4.4. Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

4.5. Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent din fiecare magazin in parte si nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promotionale care sa semnalizeze prezenta promotie.

4.6. Produsele Participante pot fi achizitionate in comertul traditional si in retele de magazine aflate pe teritoriul Romaniei: Auchan, Kaufland, Metro, Penny, Profi, Remarkt (Real), Cora (Romania Hypermarche), Selgros si Insule Roshen Mall.

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1. Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data participarii la prezenta Campanie, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.2 (in continuare “Participantii”).

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Digitale;

c) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – b. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

d) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data participarii la prezenta Campanie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

Website: inscrierea in campanie se va face pe website-ul www.campanii-roshen.ro

6.1. Participant: Persoana care s-a inscris in Campanie conform mecanismului descris in prezentul Regulament. Un Participant se identifica in mod unic in mecanismul Campaniei prin numarul de telefon folosit la inscriere.

6.2. Document fiscal : In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul fiscal sau factura fiscala emise in perioada desfasurarii Campaniei, prin care Participantul poate face dovada achizitionarii de produse “Lacmi” participante conform art. 4.1., in valoare de minimum 5 lei, tva inclus, pe acelasi document fiscal, la solicitarea Organizatorului.

6.3. Pentru a participa la Campanie, Participantii trebuie:

6.3.1. sa achizitioneze, in perioada de desfasurare a Campaniei, produse “Lacmi” participante din locatiile detaliate la Art. 4.6. in valoare de minimum 5 lei, tva inclus, in orice combinatie de gramaj sau sortiment, pe acelasi document fiscal;

6.3.2. sa inscrie in Campanie exclusiv numarul documentului fiscal si data emiterii documentului fiscal prin modalitatea de inregistrare si comunicare specifica acestei Campanii, indicata mai jos la art. 6.8.

6.4. Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie, pentru a indeplini procedura de validare si de acordare a premiilor, pana la afisarea listei castigatorilor validati pe websiteul campaniei www.campanii-roshen.ro.

6.5. Desemnarea castigatorilor se va realiza prin tragere la sorti conform procedurii stabilite in art. 7.4 din prezentul Regulament.

6.6. Organizatorul va publica numele castigatorilor si premiile castigate de acestia, in conformitate cu obligatia impusa de lege privind campaniile publicitare, fiind astfel o etapa obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

Procedura de inscriere in Campanie:

6.7. Pentru a putea participa la Campanie, participanții trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa achizitioneze produse “Lacmi” participante, in valoare de minimum 5 lei, tva inclus, in orice combinatie de gramaj sau sortiment pe acelasi document fiscal, in Perioada Campaniei, respectiv 15 Februarie 2023, ora 00:00:00 - 15 Martie 2023 inclusiv, ora 23:59:59, din orice magazin aflat pe teritoriul Romaniei, detaliat la Art. 4.6.;

b) sa pastreze in original si nedeteriorat documentul fiscal care dovedeste achizitia Produsului/Produselor Participante in Campanie, pana la afisarea listei castigatorilor validati pe websiteul campaniei www.campanii-roshen.ro;

c) sa acceseze website-ul Campaniei www.campanii-roshen.ro in Perioada Campaniei, si sa completeze formularul de inscriere, ce contine urmatoarele campuri:

 • camp obligatoriu corespunzator numelui si prenumelui participantului;
 • campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon, in format national de 10 cifre, la care poate fi contactat Participantul pe toata perioada Campaniei promotionale si ulterior, daca este cazul, pe intreaga durata a procesului de validare a premiului, dar si pentru intrarea in posesie a Premiului;
 • campul obligatoriu corespunzator numarului documentului fiscal care atesta achizitia in Perioada Campaniei a produselor participante (cifre, fara alte caractere);
 • campul obligatoriu corespunzator datei documentului fiscal sub formatul zz/ll/aaaa care atesta achizitia in Perioada Campaniei a produselor participante;
 • campul obligatoriu corespunzator retelei de magazine din care s-a facut achizitia produselor participante;
 • campul obligatoriu corespunzator selectarii dintr-o lista predefinita a tipului de sortiment achizitionat si marcarii cantitatii achizitionate;
 • camp obligatoriu corespunzator incarcarii pe site a fotografiei documentului fiscal. Participantul va fotografia documentul fiscal care atesta achizitia in Perioada Campaniei a produselor participante si va incarca aceasta fotografie in formularul de inscriere. Fotografia este acceptata in formatele JPG, PNG, JPEG si PDF;
 • camp obligatoriu: participantul a citit integral si a inteles Regulamentul Campaniei inclusiv Anexa 1 – Protectia datelor cu caracter personal.
 • camp obligatoriu: participantul a citit integral si a inteles “Politica de confidentialitate”.
 • camp obligatoriu: participantul decalara ca are peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei.

d) Ulterior completarii campurilor Participantul trebuie sa dea click pe butonul “ÎNSCRIE-TE ”

6.8 Pentru a intra in posesia premiilor, in urma validarii, Participantii sunt obligati sa pastreze in original documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie conform prezentului Regulament Oficial si sa il prezinte Organizatorului la solicitarea acestuia.

6.9 Pentru fiecare accesare a Website-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

6.10 Fiecare inscriere este validata preliminar la momentul inregistrarii in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere, Participantul va fi informat cu privire la statusul inscrierii, prin afisarea unui mesaj de raspuns de confirmare pe site-ul de inscriere, dupa cum urmeaza

Înscrierea ta a fost înregistrată. Numărul bonului fiscal și datele transmise urmează să fie verificate. Cu cât mai multe bonuri înscrise, cu atât mai multe șanse de câștig. Păstrează documentul fiscal pentru validare, în vederea validării!”

Reguli generale de participare la Campanie:

6.11 In contextul prezentei Campanii, notiunea de document fiscal reprezinta bonul/documentul fiscal emis la data efectuarii achizitiei prin care Participantul, la solicitarea Organizatorului, poate face dovada achizitiei de produse “Lacmi” participante, in valoare de minimum 5 lei, tva inclus, pe acelasi document fiscal, conform art. 4.1, in Perioada Campaniei. Documentele fiscale trebuie sa aiba o data de emitere in perioada de desfasurare a Campaniei, iar data si ora acestora trebuie sa fie anterioare celor la care s-a efectuat inscrierea in Campanie.

6.12 Pentru fiecare document fiscal, un Participant se poate inscrie in Campanie o singura data. Fiecare inscriere corecta efectuata de catre un Participant ii garanteaza acestuia o sansa de castig.

6.13 Pe langa Produsele Participante, este permis sa apara si alte produse pe bonul/documentul fiscal participant.

6.14 Avand in vedere ca numarul de telefon mobil reprezinta element de identificare a Participantilor pe Perioada Campaniei, un Participant identificat cu aceleasi date se poate inscrie in Campanie de maxim 15 (cincisprezece) ori pe zi, fiecare inscriere trebuind sa fie facuta in baza unui document fiscal diferit. Orice inscriere in Campanie ulterioara celei de-a cincisprezecea inscrieri, precum si inscrierile care au aceleasi date de identificare (acelasi numar, aceeasi data si aceeasi valoare) nu vor fi introduse in baza de date pentru extragere.

6.15 Incercarea de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de indentificare ale aceluiasi document fiscal deja inscrise sau incorecte are ca rezultat blocarea participarii in Campanie pentru 24 de ore, participantului nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, in intervalul mai devreme specificat.

6.16 O noua incercare, dupa deblocare, de inscriere de 5 ori consecutiv a unor date de indentificare ale aceluiasi bon fiscal deja inscrise sau incorecte are ca rezultat descalificarea din Campanie, blocarea definitiva a participantului, acestuia nemaifiindu-i permisa inscrierea in Campanie cu acelasi numar de telefon, pe toata durata acesteia.

6.17 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

6.18 In cazul in care participantii inscriu un alt numar tiparit/existent pe bonul fiscal decat numarul bonului fiscal luat in considerare in cadrul prezentei Campanii, care in mod rezonabil poate fi confundat sau interpretat de catre participanti ca si numar de document fiscal, Agentia va verifica, in cazul in care inscrierea respectiva este declarata castigatoare a unui premiu, daca documentul fiscal indeplineste toate conditiile specificate la art. 6.3 si art. 6.4. impreuna cu subpunctele acestuia in scopul validarii sau invalidarii premiului. De exemplu, nu poate fi considerat numarul documentului fiscal, dar fara a se limita la exemplele date: numarul de telefon/fax/adresa/CUI-ul societatii, denumirea produselor, suma achitata in urma achizitionarii produsului/produselor participante, suma totala achitata pe documentului fiscal pe care se regasesc produse participante, TVA-ul specificat pe documentul fiscal, numarul tranzactiei, etc.

6.19 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare si/sau de deturnare a Campaniei in interes exclusiv personal necuvenit se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a Participantului in cauza si/sau anuntarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Daca se constata ca un Participant a efectuat inscrieri folosind de mai multe ori aceleasi mijloace de comunicare si este suspect de frauda, Organizatorul isi rezerva dreptul sa (i) solicite lamuriri si orice documente relevante, (ii) invalideze toate inscrierile cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie, (iii) blocheze, pe toata Perioada Campaniei, mijloacele de comunicare cu care Participantul suspect de frauda s-a inscris in Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida si de a nu livra premii acelor Participanti care incearca fraudarea Campaniei, indiferent daca numele acestora au fost facute publice sau nu.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

7.1. In cadrul prezentei Campanii se vor acorda, direct sau prin intermediul Agentiei Digitale, prin tragere la sorti, conform art. 7.5., urmatoarele premii:

PREMII ZILNICE

Cantitate

Pret Unitar, lei (TVA inclusa)

Valoare Totala, lei (TVA inclusa)

Pachet “LACMI”

29

90,93

2636,97

PREMII SAPTAMANALE

Cantitate

Pret Unitar, lei (TVA inclusa)

Valoare Totala, lei (TVA inclusa)

Pachet “boxa portabila JBL + baterie externa”

4

263,98

1055,92

MARELE PREMIU

Cantitate

Pret Unitar, lei (TVA inclusa)

Valoare Totala, lei (TVA inclusa)

Pachet “2 trotinete electrice Xiaomi”

1

4000

4000

Total Premii

3 4

7692,89

7.2. Valoarea neta comerciala totala a celor 34 de premii este de 7692,89 lei, TVA inclusa. Valoarea impozitului pentru marele premiu este de 400 lei.

7.3. Alte detalii referitoare la premii si procedura de acordare

7.3.1. Descrierea premiilor:

· Premiul zilnic, pachet “LACMI” contine: zece (10) tablete de ciocolata Lacmi de 85g – 100g si patru (4) tablete de ciocolata Lacmi 265g-295g.

· Premiul saptamanal, pachet “boxa portabila JBL + baterie externa” este format dintr-o boxa JBL model GO3, IPX67, Bluetooth, Negru si o baterie externa, model A+ T85 - 20.000 mAh Quick Charge 3.0+ PD 18W , 2 porturi USB, conectivitate micro USB.

· Marele premiu, pachet “2 trotinete electrice Xiaomi” este format din doua trotinete Xiaomi, model Xiaomi Mi Electric Scooter 3, putere motor 300 W, autonomie 30 Km, viteza maxima 25 Km/h,Grey.

7.3.2. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei Campanii nu au dreptul de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri sau servicii si nici nu au dreptul sa solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor premiilor. Daca pe Perioada Campaniei se inscriu/participa mai putini Participanti decat numarul premiilor, atunci premiile Campaniei ramase neatribuite vor ramane la dispozitia Organizatorului.

7.3.3. Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art.7.1., pe motiv ca, dar fara a se limita la, s-au invalidat castigatorii si toate rezervele, atunci premiile Campaniei raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune, la alegerea sa, sa le realoce printr-o alta tragere la sorti ce va avea loc la sfarsitul Campaniei sau sa ramana la dispozitia sa. Organizatorul nu are nicio obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

7.3.4. Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravalorea acestora in bani.

7.3.5. Un potential castigator, identificat prin acelasi numar de telefon si aceleasi date personale sau aceleasi date personale pe numere de telefon diferite, chiar daca are mai multe participari valide efectuate in Perioada Campaniei si documente fiscale pentru fiecare inscriere, are posibilitatea sa castige, pe intreaga perioada a Campaniei maximum: un (1) premiu zilnic, un (1) premiu saptamanal , precum si marele premiu, fiecare din aceastea cu documente f iscale diferite.

7.3.6. Pentru a intra in posesia premiilor, Participantii sunt obligati sa pastreze si sa prezinte, in original, la cererea Agentiei Digitale si/sau a Organizatorului, documentul fiscal in baza caruia s-au inscris in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori, conform art. 8.13.

7.3.7. Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire juridicara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita verificarea eligibilitatii documentului fiscal direct, fara implicarea directa a participantului.

7.3.8. Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor.

7.3.9. Castigatorii vor fi informati cu privire la castig, dupa efectuarea tragerilor la sorti prin intermediul unui SMS trimis pe numarul de telefon cu care s-au inscris in Campanie.

7.3.10. Lista castigatorilor va fi afisata in termen de maxim 30 de zile lucratoare dupa finalizarea Campaniei si pe Website-ul www.campanii-roshen.ro

7.3.11. In caz de neconcordanta intre prevederile si mentiunile existente pe materialele promotionale aferente Campaniei si Regulamentul Oficial al Campaniei, prevederile mentionate in Regulamentul Oficial al Campaniei vor prevala.

7.4. Procedura de acordare a premiilor din cadrul Campaniei :

7.4.1. Premiile zilnice, constand in pachet “LACMI” vor fi acordate prin trageri la sorti automate, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua fara interventie umana. Premiile zilnice vor fi extrase in ziua calendaristica imediat urmatoare zilei de participare, la ora 12:00, iar in baza de date pentru extragere vor fi incluse exclusiv participarile din ziua calendaristica pentru care se efectueaza extragerea.

Exemplu: premiul zilnic alocat datei de 15 Februarie va fi extras in data de 16 Februarie, ora 12:00, iar in baza de date pentru extragere intra exclusiv participarile din perioada 15.02.2023, ora 00:00 – 15.02.2023, ora 23:59:59.

7.4.2. Premiile saptamanale, constand in pachet “boxa portabila JBL + baterie externa” vor fi acordate prin trageri la sorti automate, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua fara interventie umana. Premiile saptamanale vor fi extrase astfel:

· pentru participarile din saptamana: 15.02.2023, ora 00:00 – 21.02.2023, ora 23:59:59 tragerea la sorti pentru premiul saptamanal se va efectua in data de 22.02.2023, ora 12:00;

· pentru participarile din saptamana: 22.02.2023, ora 00:00 – 28.02.2023, ora 23:59:59 tragerea la sorti pentru premiul saptamanal se va efectua in data de 01.03.2023, ora 12:00;

· pentru participarile din saptamana: 01.03.2023, ora 00:00 – 07.03.2023, ora 23:59:59 tragerea la sorti pentru premiul saptamanal se va efectua in data de 08.03.2023, ora 12:00;

· pentru participarile din saptamana: 08.03.2023, ora 00:00 – 15.03.2023, ora 23:59:59 tragerea la sorti pentru premiul saptamanal se va efectua in data de 16.03.2023, ora 12:00;

· in bazele de date pentru fiecare extragere vor intra toate participarile valide din saptamana pentru care se face extragerea, cu exceptia participarilor valide extrase castigatoare de premii zilnice. Cu acelasi document fiscal un Particiapnt poate castiga un singur premiu, conform art.7.3.5.

7.4.3. Marele premiu va fi acordat printr-o tragere la sorti ce se va efectua de catre Organizator, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea Campaniei, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, a unui reprezentant al Agentiei Digitale si a unui notar public. Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului unui notar public care va certifica rezultatul tragerii la sorti. Baza de date utilizata la tragerea la sorti a marelui premiu va fi formata din toate inscrierile valide inregistrate in perioada campaniei 15 Februarie 2023, ora 00:00:00 – 15 Martie 2023 inclusiv, ora 23:59:59, cu exceptia participarilor castigatoare de premii zilnice si saptamanale.

7.4.4. Pentru fiecare premiu acordat in cadrul acestei Campanii se va extrage cate1 (un) potential castigator si cate 3 (trei) rezerve, in total 34 de potentiali castigatori si 102 rezerve.

SECTIUNEA 8. VALIDAREA CASTIGATORILOR SI PREDAREA PREMIILOR

8.1. Participantii la aceasta Campanie trebuie sa pastreze documentele fiscale in original pana la publicarea listei castigatorilor validati pe websiteul Campaniei.

8.2. Procedura de validare presupune 3 etape:

· validare preliminara, efectuata pe baza pozelor de documente fiscale incarcate pe websiteul Campaniei in momentul inscrierii in Campanie;

 • validare telefonica;
 • validarea finala, pentru marele premiu.

Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei dintre cele 3 etape de catre un potential castigator conduce de la sine la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve.

8.3. Etapa 1 . Validarea preliminara

8.3.1. Pozele documentelor fiscale incarcate pe websiteul Campaniei de catre Potentialii castigatori desemnati in cadrul tragerilor la sorti, precum si toate celelalte date completate in momentul participarii la Campanie, vor identificate si verificate in vederea stabilirii indeplinirii conditiilor de validitate mentionate in cadrul Sectiunii 5. Dreptul de participare si Sectiunii 6. Mecanismul Campaniei.

8.3.2. In cazul in care poza documentului fiscal nu respecta in totalitate conditiile de validitate, spre exemplu: nu contine produse participante sau valoarea acestora nu corespunde cerintelor de participare, data bonului este anterioara datei inceperii campaniei, numarul si data documentului fiscal nu corespund cu cele inscrise in formularul de participare, etc, potentialul castigator este automat descalificat si se trece la validarea primei rezerve extrase pentru potentialul castigator descalificat. Procedura de validare a rezervelor este aceeasi cu cea pentru validarea potentialilor castigatori.

8.3.3. In cazul in care poza documentului fiscal este ilizibila ori nu apartine unui document fiscal, potentialul castigator, sau rezerva, va fi contactat de reprezentantul Agentiei Digitale prin apel telefonic la numărul de telefon înscris pe website-ul Campaniei, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 – 18:00, timp de doua (2) zile lucratoare, pentru a i se solicita trimiterea pozei documentului fiscal pe email. Reprezentantul Agentiei care va efectua apelul, isi va dezvalui identitatea si va anunta persoana care raspunde la telefon ca este potential castigator al unui premiu al Campaniei, urmand a parcurge impreuna procedura de validare telefonica. Pentru evitarea oricarei neintelegeri, reprezentantul Agentiei ii va comunica fara echivoc persoanei care a raspuns la telefon si care urmeaza sa revendice premiul, faptul ca niciun potential castigator nu va fi considerat ca fiind castigator al unui premiu pana cand nu este validat final conform prevederilor Regulamentului. Apoi va informa potentialul castigator cu privire la introducerea si prelucrarea datelor personale ce urmeaza a fi comunicate, in baza de date a Agentiei, in vederea validarii, respectiv atribuirii premiului si ii va solicita sa confirme participarea/ participarile sale in Campanie si faptul ca detine in original, complet si nedeteriorat documentul fiscal cu numarul si data cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti. In situatia in care potentialul castigator confirma toate informatiile mentionate anterior, acestuia ii va fi solicitat sa faca dovada eligibilitatii pentru premiu, in maximum douăzeci și patru (24) de ore prin trimiterea pe e-mail la adresa promotielacmi@voxline.ro (comunicata acum potentialului castigator de catre reprezentantul Organizatorului), a unei fotocopii a documentului fiscal cu numarul si data cu care s-a inscris in Campanie si care a fost desemnat castigator prin tragerea la sorti, mentionand in scris si numarul de telefon pe care l-a completat in formularul de participare. Potentialul castigator are obligatia sa se asigure ca fotocopia documentului fiscal este lizibila cu usurinta. In cazul in care potentialul castigator nu are o adresa email si nu poate indeplini procedura de validare pe email, acesta trebuie sa anunte Agentia cu privire la acest aspect, in momentul contactarii telefonice, si va trimite documentul fiscal in original, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.3.4. In cazul in care termenul de 24 de ore nu a fost respectat de catre un potential castigator sau acesta trimite documentatia specificata mai sus incompleta sau ilizibila, participarea acestuia la Campanie va fi invalidata de catre Agentie, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.3.5. In cazul in care reprezentantul Agentiei nu poate contacta potentialul castigator in termenul de doua (2) zile lucratoare, din motive independente de vointa sa, precum: numar de telefon incorect, telefon inchis, apeluri nepreluate, etc, potentilul castigator este automat invalidat, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii.

8.3.6. De asemenea, potentialul câștigător va fi invalidat de catre Agentie, urmand a se proceda la contactarea rezervelor, in ordinea in care acestea au fost extrase, reluandu-se validarea in aceleasi conditii, in urmatoarele situatii:

· Documentul fiscal receptionat de catre Agentia Digitala, prin e-mail, din partea potentialului castigator contine alte elemente de identificare (numar/data) decat numarul si data extrase ca fiind castigatoare;

· Documentul fiscal receptionat de catre Agentie, prin e-mail, din partea potentialului castigator nu face dovada indeplinirii cumulative a tuturor conditiilor necesare validarii, detaliate in cadrul Regulamentului.

8.4. Etapa 2. Validarea telefonica

8.4.1. Daca pasii de validare preliminara au decurs corespunzator reprezentantul Agentiei Digitale va contacta potentialul castigator prin apel telefonic la numărul de telefon înscris pe website-ul Campaniei, de minimum 3 ori, la ore diferite, în intervalul orar 10:00 – 18:00, timp de doua (2) zile lucratoare pentru a-l instiinta ca este potential castigator si pentru:

· a-i solicita datele de livrare a premiului (adresa), in cazul castigatorilor premiilor zilnice si saptamanale;

· a-i solicita trimiterea documentului fiscal in original pentru indeplinirea ultimei etape de validare, in cazul castigatorului marelui premiu, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI.

8.4.2. Organizatorul va expedia premiile zilnice si saptamanale in termen de maxim 30 de zile lucratoare de la data validarii, prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului, la adresa comunicata de castigatorul validat al acestui tip de premii.

8.4.3. In cazul in care potentilii castigatori din aceasta etapa de validare nu pot fi contactati telefonic, in termenul mentionat la art 8.4.1. acestia sunt automat descalaificati si se va trece la validarea rezervelor, in ordinea in care au fost extrase. Organizatorul nu isi asuma rapsunderea pentru imposibilitatea contactarii potentialilor castigatori si/sau rezerve ca urmare a comunicarii eronate a numarului de telefon mobil in momentul inscrierii in Campanie.

8.4.4. In cazul in care potentialul castigator al marelui premiu nu trimite documentul fiscal in original in termenul mentionat, de cinci (5) zile lucratoare, sau trimite un alt document decat cel cu numarul si din data comunicate de reprezentantul Agentiei Digitale, este automat descalificat si se va trece la validarea primei rezerve, in ordinea extragerii.

8.5. Etapa 3. Validarea finala, pentru marele premiu

8.5.1. Validarea finala, pentru marele premiu va avea loc la momentul receptionarii de la potentialul castigator a documentului fiscal în original, conținând numarul si data extrase castigatoare, in termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI. Castigatorul marelui premiu va trimite si o copie a documentului de identitate, in vederea colectarii codului numeric personal pentru plata, de catre Organizator, a impozitului aferent premiului castigat.

8.5.2. In cazul in care potentialul castigator motiveaza intemeiat imposibilitatea expedierii documentului fiscal în original și complet, conținând numarul si data extrase castigatoare, in termenul menționat, atunci Organizatorul iși rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu inca cinci (5) zile lucrătoare. Daca participantul nu respecta nici acest termen extins, potentialul câștigător va fi invalidat si se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare

8.5.3. In cazul in care potentialul castigator nu transmite documentul fiscal in original, ori acesta este modificat, viciat, deteriorat, etc, conform celor de mai sus, se va apela la rezerve in ordinea extragerii acestora, urmandu-se aceeasi procedura de validare.

8.5.4. In cazul in care procedura de validare pentru marele premiu a decurs corect, Organizatorul va expedia premiul prin intermediul unei societati de curierat, pe cheltuiala Organizatorului, la adresa comunicata de castigatorul validat al acestui tip de premii. Curierul va preda premiul castigatorului validat iar castigatorul are obligatia semnarii documentului de predare (awb) si a tuturor documentelor solicitate de Organizator, necesare dovedirii predarii acestui premiu si indeplinirii obligatiilor legale.

8.6. In toate cazurile in care, in momentul validarii electronice Agentia Digitala/Organizatorul au orice suspiciuni cu privire la acuratetea informatiilor inscrise pe documentul fiscal, ori acesta este ilizibil, deteriorat, modificat s.a, Agentia Digitala va solicita documentul fiscal in original de la potentialul castigator. In acest sens va informa potentialul castigator despre necesitatea trimiterii documentului fiscal in original si va acorda un termen de cinci (5) zile lucratoare de la data contactarii telefonice, pentru ca potentialul castigator sa trimita documentul fiscal in original, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire, la adresa: VOXLINE COMMUNICATION S.R.L. – OFICIUL POȘTAL NR. 15, CĂSUȚA POȘTALĂ NR. 15, BUCUREȘTI. Imposibilitatea potentialului castigator de a trimite documentul fiscal, ori trimiterea unui alt document fiscal, sau daca documentul fiscal trimis este deteriorat, modificat, etc. conduce automat la descalificarea potentialului castigator si aplearea la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in Regulament.

8.7. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica eligibilitatea documentelor fiscale direct, in magazinul care a emis documentul fiscal, fara implicarea directa a participantului potential castigator. În cazul în care, în urma verificarii, se constata ca documentul fiscal nu exista sau nu corespunde in intregime cu cel eliberat de magazinul respectiv, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de acordare al premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune aceloraşi reguli de validare descrise in prezentul Regulament.

8.8. Termenele de revendicare si validare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

Alte dispozitii :

8.9. Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si Participanti sau Organizator si Participanti, vor fi inregistrate si respectiv salvate.

8.10. In situatia in care, din orice motive independente de Organizator oricare dintre castigatori nu poate intra in posesia premiului, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate iar castigatorii invalidati din calitatea de castigatori.

8.11. In cazul in care unul sau mai multi castigatori solicita retrimiterea premiului prin curier, acesta o poate face in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) ore de la data reintrarii premiului in posesia Organizatorului/Agentiei, cheltuiala aferenta acestui proces fiind suportata de castigator.

8.12. In situatia in care un castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, inclusiv in cazul documentului fiscal in original, precum si in cazul in care nu este indeplinita orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, premiul acestuia va fi invalidat, iar Organizatorul isi rezerva dreptul de de a-l oferi Participantilor extrasi ca rezerve, in ordinea in care au fost extrasi in lista de rezerve. In cazul in care nici rezervele nu indeplinesc conditiile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai acorda respectivul premiu.

8.13. In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

a) un potential castigator nu revendica premiul; sau

b) un potential castigator furnizeaza la revendicare, informatii incomplete sau eronate; sau

c) un potential castigator nu prezinta documentatia solicitata de catre Organizator in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

d) un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa aiba varsta de 18 (optsprezece) ani, varsta implinita la data participarii la Campanie

8.14. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor in bani. In cazul refuzului unui Participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.15. Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul Romaniei.

SECTIUNEA 9. ERORI SI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

9.1. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

9.2. Organizatorul, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Participante sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind Documentele fiscale precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

10.1. Organizatorul si Agentia implicat in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nicio raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (documente fiscale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui Participant care a inscris primul Documentele fiscale respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

10.2. Organizatorul si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial.

10.3. Organizatorul Campaniei si Agentia implicata in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

a) Documentele fiscale care au facut subiectul unor incercari de inscriere in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau la un alt numar decat cel comunicat;

b) Revendicarile ce contin date incomplete, inexacte sau incorecte;

c) Situatiile in care numarul de telefon cu care s-a inscris un Participant nu poate fi identificat, este blocat, numarul de telefon este incorect, dezactivat, nu se afla in aria de acoperire etc. si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie in timpul precizat in Regulament;

d) Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi document fiscal care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativa ca:

i. detine bonul/documentul fiscal in original ce contine numarul de document fiscal care a stat la baza alocarii premiului; si

ii. este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.

e) Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la inscriere;

f) Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decat Produsele Participante.

10.4. Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora (ora, minute) la care sunt receptionate, indiferent de data si ora trimiterii inscrierilor.

10.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, Organizatorul va solicita in termen de 3 zile lucratoare din momentul comunicarii, dovada participarii in cadrul campaniei, respectiv imaginea bonului fiscal in baza caruia s-a efectuat inscrierea supecta de frauda. In situatia in care dovada nu este prezentata de catre participant sau nu respecta prevederile prezentului Regulament, inscrierea respectiva va fi anulata si numarul de telefon utilizat de participant la inscriere va fi blocat in vederea inscrierilor ulterioare.

10.6. Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude orice Participant in Campanie care, prin comportamentul necorespunzator bunelor moravuri, ilegal si/sau fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

10.7. Prin inscrierea in Campanie, Participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord ca este singurul raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea.

10.8. Organizatorul si Agentia implicata in Campanie:

a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiilor;

b) sunt exonerati de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre Participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

11.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze catre bugetul de stat, impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile Codului Fiscal Titlul IV Impozitul pe Venit, Cap.VIII.Venituri din premii si din jocuri de n oroc, daca este cazul.

SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1 Informațiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevăzute în Anexa 1 a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

13.1. Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 15, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

13.2. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 14. SESIZARI SI LITIGII

14.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

14.2. In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail promotielacmi@voxline.ro, pe intreaga durata a Campaniei.

SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

15.1. In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

15.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

15.3. In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

a) pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;

c) tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

SECTIUNEA 16. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

16.1. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul campaniei: www.campanii-roshen.ro. sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Agentiei la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

16.2. Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Organizator

Roshen One SRL

prin Imputernicit

Anexa 1 la Regulamentul Campaniei „Câștigă premii cu ciocolata irezistibilă Lacmi!”

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1 Prezenta sectiune expune modul in care Roshen One SRL prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania " Câștigă premii cu ciocolata irezistibilă Lacmi!

1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

(a) pentru participantii in campanie: numele și prenumele, numarul de telefon mobil. Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului campaniei, alocarea premiului, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei.

(b) pentru castigatorii premiilor zilnice si saptamanale: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon mobil, adresa de livrare premiu, semnatura. Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului.

(c) pentru castigatorul marelui premiu: nume si prenume, data nasterii, numar de telefon mobil, adresa de livrare premiu, semnatura, cod numeric personal (CNP). Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului precum si in vederea respectarii obligatiilor fiscale de catre Organizator.

(d) Datele referitoare la persoanele care nu au castigat un premiu sunt stocate de Roshen One timp de 6 luni, iar datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 10 ani, incepand cu anul urmator incheierii campaniei promotionale.

(f) Pentru participanti se prelucreaza, prin intermediul site-ului, o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza interactiunile fiecarui participant cu site-ul www.campanii-roshen.ro si supusa unei note de informare distincte disponibile in site.

Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

1.3. Temeiul prelucrarii

Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale si in temeiul legii, avand in vedere obligatiile sale pentru indeplinirea prevederilor legale fiscale.

1.4 Destinatarii datelor prelucrate

1.4.1 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei " Câștigă premii cu ciocolata irezistibilă Lacmi!” , descrise individual la Sectiunea 1, articolul 1.2. sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului Roshen One S.R.L.

1.4.2 In afara acestora, Roshen One mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Roshen One . Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Roshen One sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite de la Roshen One .

1.4.3 In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.

1.4.4 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.

1.4.5 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

1.5 Participantii la campania promotionala "Câștigă premii cu ciocolata irezistibilă Lacmi!” au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos;

(d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

• contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

• prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,

• nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau

• aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

(e) Dreptul la portabilitate: Incepand cu data de 25 mai 2018 aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:

Va prelucram datele personale cu mijloace automate;

• Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;

• datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si

• transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

• pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;

• pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;

• in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau

• pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de ing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca ingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal: Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602 Email:anspdcp@dataprotection.ro. Va rugam sa retineti:

• Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 25 mai 2018, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.

• Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.

• Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele coordonate: Roshen One SRL (Bucuresti, Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, Cladirea Green Gates, unitatea 5, etaj 5, sector 5), e-mail: office@roshenromania.ro . Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.

Acest site utilizează cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor. Mai multe informații sunt furnizate în cuprinsul politicii de cookie-uri.